VELKOMMEN TIL

Logoped MNLL Åshild Stubø Gundersen

Privatpraktiserende logoped MNLL Åshild Stubø Gundersen

Om

Jeg er utdannet sangpedagog (1982) og logoped (2002), og har hatt stemmefaget som yrke siden 1982. Jeg startet privat praksis, Din Stemme, i 2003. Inngikk samme år Mønsteravtale med Helfo. I Mønsteravtalen heter det; at dersom kommunen eller fylkeskommunen ikke kan gi et logopedisk tilbud etter Opplæringsloven, kan en person ha rett til behandling hos privatpraktiserende logoped etter Folketrygdloven, viser til § 5 - 10

Stemmevansker kan oppstå ved sykdom, skade, feilbruk/misbruk av stemmen. Det kan føre til forstyrrelser i stemme-/taleapparatet, og gi utslag i stemmetretthet, hørbar stemmeavvik som heshet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemmen.

Jeg tilbyr logopedisk utredning, behandling og veiledning for VOKSNE
(over 18 år) med STEMMEVANSKER

- Organiske stemmevansker, vansker der skade eller sykdom forårsaker
avvikende stemme.

- Funksjonelle stemmevansker, vansker som ikke er av organisk årsak.

- Organisk- funksjonelle stemmevansker, vansker som kan oppstå når
stemmen brukes på en så uheldig måte at det fører til organiske
forandringer.

- Stemmevansker med årsak i nevrologisk sykdom.

Jeg er medlem i Norsk Logopedlag (MNLL)

Bildegalleri

Kontakt

Informasjon

Logoped MNLL Åshild Stubø Gundersen

Postboks 2

6460 Eidsvåg 

Ruteveiledning

Ta kontakt

hCaptcha